Sponsor
Sponsor

Çok Önemli Bir Asansör İkincil Koruması

Sponsor
Şekil 2: Fren ikincil koruma kontrol devresi

Genel olarak, asansör güvenlik sisteminin çok güvenli, güvenilir ve eksiksiz olduğu düşünülür, ancak çok zayıf bir bağlantısı vardır. Bu bağlantı çalışmazsa sistem tamamen çökebilir (ELEVATOR WORLD, Temmuz 2011, “Asansör Kapı Kilitleri ve Fren Devreleri Birbirini Nasıl Etkiler ve Çapraz Döngü Koruması”). Bu bağlantıyla ilgilenmek, asansör güvenliğinin genel kapsamında çok önemlidir.

Çok Düzeyli ve Çok Açılı Koruma

Çok seviyeli güvenlik koruması tipik olarak asansör kontrol sisteminde kullanılır. Örneğin, aşağı doğru asansör aşırı hızı sırasında, aşırı hız regülatörü, kabin hızı aşırı hız regülatörünün açma hızına ulaşmadan önce bir elektrikli güvenlik cihazı tarafından asansörün durdurulmasını başlatacaktır. Bu koruma başarısız olursa ve daha fazla hızlanma olursa, aşırı hız regülatörü bir elektrik kapatma güvenlik tertibatı ile asansörün durmasını başlatacaktır. Bu koruma da başarısız olursa ve daha fazla hızlanma varsa, aşırı hız regülatörü, kılavuz rayları kavrayarak ve kabini tutarak güvenlik tertibatı ile asansörün durdurulmasını başlatacaktır.

Başka bir örnek, kuyudaki terminal korumasıdır. Asansör terminalinin ofsayt (normal terminal konumu üzerinden kabin çalışması) olmasını önlemek için, iki emniyet şalteri (yani limit ve son limit şalterleri) genellikle terminal kuyusuna ayarlanır ve hatta elektrik kapatma arızası durumunda bile, tamponlar, kuyunun sonundaki arabayı da koruyabilir. Bununla birlikte, diğer birçok mekanik ve elektrikli ekipman örneğinde, terminal ofsaytını önlemek için yalnızca bir limit anahtarı ayarlanmıştır.

Asansör kontrol sisteminde de çok açılı güvenlik koruması kullanıyoruz. Bu sistem içinde, korunması gereken her cihaza karşılık gelen çok sayıda güvenlik anahtarına sahip bir elektrik güvenlik zinciri bulunmaktadır. Bu cihazlardan biri çalışmazsa, ilgili güvenlik anahtarı elektrik güvenlik zincirini keserek asansörün çalışmasını sonlandıracaktır.

Asansör Güvenlik Sistemi Darboğazı

Asansör güvenlik sistemi mekanik ve elektrikli parçalara ayrılmıştır. Mekanik kısım ikili bir rol oynar: ilgili ilk mekanik sinyali almak ve sonunda bir koruma işlevi yürütmek. Elektrikli parçanın rolü de iki yönlüdür: ilk mekanik sinyali elektrik kontakları aracılığıyla elektrik sinyaline dönüştürmek ve elektrik sinyalini bir elektrik devresi aracılığıyla mekanik koruma cihazına iletmek. Asansörlerde, elektrikle kontrol edilen makine emniyet korumasının en son yürütme cihazları ana motor ve frendir (yani asansörün çalışmasını durdurmak için ana motor ve fren gücü aynı anda kesilecektir). Yukarıdaki kontrol modu, belirgin bir sorunun olduğu Şekil 1'de gösterilmiştir: tüm güvenlik koruması eninde sonunda iki temel bileşene geleceğinden, motor veya fren arızalanırsa, tüm koruma sistemi arızalanır mı?

Önce ana motora bakalım. Güvenlik sistemini uygularken ana motor çalışmayı durduracaktı. Bu, motordan gücün çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Şekil 1'den, asansörün çok seviyeli ve çok açılı korumaya sahip olduğunu görebiliriz (yani, ana motora giden elektrik akımını kesmenin birçok yolu vardır; güvenlik sviçlerinden biri arızalansa bile, diğeri kesintiyi gerçekleştirebilir). Bu nedenle, ana motor kontrolünün çalışmaması, güvenlik sisteminin genel arızasına neden olmaz.

Ardından, frene bakıyoruz. Normal çalışmada bir asansör kabini durdurulduğunda, önce ana motor durur, ardından fren kabini “sıfır hıza” getirir. Fren elektriğini kesmek sorun değil; motor gibi, bir güvenlik anahtarı çalışmıyorsa, görevi bir diğeri yapacaktır. Ancak bu, mutlaka frenin güvenilir şekilde çalışabileceği anlamına gelmez. Bunun nedeni, frenin elektromanyetik kuvvetinin frenleme kuvveti değil, serbest bırakma kuvveti olmasıdır. Frenin frenleme kuvveti mekanik cihaz tarafından sağlanır ve frenin mekanik frenleme kuvveti yeterli değilse ana motor ve fren bir elektrik kaynağından çıkarılsa dahi asansörü durduramaz.

Asansör kabini, düz bir yoldaki otomobilden farklıdır. İkincisinin potansiyel enerjisi yoktur ve otomobilin motoru durduğu sürece, makine durduktan sonra (kapalı bir ortamda) hareket etmeyecektir. Asansör kabini ise kabin ağırlığı ve karşı ağırlık farklı olduğu sürece genellikle potansiyel enerjiye sahiptir. Bu nedenle asansör bir kata geldiğinde ve motor gücü kesildiğinde, kabinin durma güvenilirliği tamamen frenin mekanik fren kuvveti ile sağlanır. Bu kuvvet yeterli olmazsa asansör kapısı açıldığı halde fren kayması meydana gelebilir. Fren kayması mekanik bir cihazın eksikliğinden kaynaklandığından, tüm elektriksel güvenlik kontrolü (yani, Şekil 1'de gösterildiği gibi tüm sistem) etkinliğini kaybedecektir.

Fren hariç, asansörün hareketini durdurabilen üç mekanik güvenlik tertibatı hala vardır. Bunlar güvenlik tertibatı, Rope Gripper™ ve tampondur. Ancak bu mekanik güvenlik cihazlarının etkisi, frenin etkisinden çok daha azdır, çünkü bu cihazlar sadece belirli durumlarda kullanılır. Güvenlik tertibatı ve Halat Tutucu, aşırı hız korumasında kullanılır, ancak karşı ağırlık düzeni ve kuyu kısıtlamaları nedeniyle, hızlanma fırsatı düşüktür, bu nedenle güvenlik tertibatının ve Halat Tutucunun fiili çalışma fırsatı minimumdur. Tampon düzeni kuyunun terminal konumunda olup, asıl amacı asansörün terminal konumundan çıkmasını engellemektir. Ancak, durmuş iniş, hız kontrolü ve güçlü terminal elektrik koruması nedeniyle bu durum için fırsat da küçüktür. Buna karşılık asansör freni, normal park etmenin her durumunda kullanılır ve bu durumlarda, fren arızalanırsa, kayma kazaları meydana gelebilir.

Frenin güvenlik sistemi üzerindeki rolü onu yeri doldurulamaz kılar. Güvenlik izleme sistemi bir arıza durumu bulduğunda, kontrol sistemi önce freni kullanarak asansörü durdurur. Ayrıca, frenler normal bir rol oynayabildiği sürece, diğer mekanik güvenlik cihazlarının harekete geçmesine gerek yoktur; yani, fren birçok durumda diğer mekanik güvenlik cihazlarının yerini alabilir. Bununla birlikte, fren arızası durumunda, önemli güvenlik rolü nedeniyle değiştirme zordur. Fren arızası genellikle aşırı yük durumunda meydana gelir. Aşırı yük sırasında mekanik bileşenlerin frenleme kuvveti eksikse, kapı açık olsa bile asansör kaymaya yol açarak bir kesme kazasına neden olabilir. Bu kazalar, güvenlik tertibatı ve Halat Tutucunun koruma görevi yapamadığı düşük ve orta hızlarda meydana gelir. Tampon, kuyunun bir terminal konumunda kullanılır, ancak kuyunun ucundan uzak olan sahanlığın yakınında kesme kazaları meydana gelir. Bu nedenle, arabellek koruma için de hareket edemez.

Fren arızası meydana geldiğinde, tüm güvenlik sistemi arızalanabilir. Örneğin, kapı kilidinin korunması, kapı açıkken kontrol sisteminin asansör hareketini durdurmasını gerektirir; ancak yeterli mekanik frenleme kuvveti yoksa, asansör kapısı açık olmasına rağmen asansör yine de hareket edebilir. Şu anda, bir kesme kazasının meydana gelmesine karşı hiçbir koruma yoktur. Bu nedenle fren, güvenlik sisteminin gerçek bir darboğazıdır.

Asansör Kazaları

Elektromekanik teknolojinin gelişmesi ve bilgisayar teknolojisinin devreye girmesi nedeniyle günümüzün asansör güvenlik performansı çok yüksektir. Ancak sistemin burada bahsedilen zafiyeti temelden giderilmediği için bazı ciddi güvenlik kazaları da meydana gelmektedir.

Ağustos 2011'de, Çin'in Xiamen kentinde, frenin arızalanması nedeniyle bir asansör kazası meydana geldi. Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Bir takip anketi, fren pabucunun frenleme süresinde fren tekerleğinin yüzeyine yakın bir şekilde birleşmediğini buldu. O sırada asansör birinci katta park ettiğinde, fren aniden çalışmadı ve ağır karşı ağırlık nedeniyle kabin yukarı doğru hareket etmeye başladı. O anda, bir çocuk asansörden dışarı çıktı ve yukarı doğru hareket eden asansör kapısı tarafından tutuldu. Çocuğun da olay yerinde olan dedesi torununu çıkarmaya çalıştı ancak açık asansör kapısından kuyuya düştü.

Fren için İkincil Koruma

Asansör güvenlik sisteminin zayıflığını tamamen düzeltmek için, düşük veya orta hız için fren durdurma işlevi, frenleme için ikinci bir elektromekanik korumaya (yani başka bir elektromekanik frenleme cihazına) sahip olmalıdır. Sadece mekanik problemler dikkate alınmamalı; elektrikli olanlar da öyle olmalı. Yani, ilk olarak, izleme sistemi, fren arıza durumunu izleyecektir; fren çalışmadığında, izleme devresi, asansörü durdurmak için zamanında fren yerine hemen başka bir elektromekanik fren cihazını çalıştırır. Bu ikincil korumanın elektromekanik frenleme cihazı, ana tahrikin freninden tamamen bağımsız olmalıdır; aşınmayı önlemek için normal frenlemeye katılmaz ve sadece olağanüstü bir acil durumda çalışır. Frende ayrıca iki frenleme parçası olmasına ve iki frenleme parçasının da bağımsız olmasına rağmen, iki parça aynı anda çalışır ve aşınır. Bir parça başarısız olduğunda, diğeri genellikle aynı anda başarısız olur, bu nedenle ne gerçek bağımsızlığa ne de çifte korumaya sahiptir. Bu nedenle, ikincil fren koruması için başka bir bağımsız elektromekanik frenleme cihazının kullanılması gereklidir.

Geliştirilmiş Elektrikli Halat Tutucu

Fren arızasından kaynaklanan bir kazayı önlemek için, freni korumak için başka bir bağımsız frenleme cihazına ihtiyaç duyulabilir. Ancak bu, yeni bir frenleme cihazının eklenmesi gerektiği anlamına gelmez. Makul bir çözüm, bu önemli işlevi mevcut bir elektromekanik frenleme cihazına eklemektir. Başka bir deyişle, bu işlevi tesadüfen gerçekleştirmek için elektromekanik bir Halat Tutucu kullanabiliriz. Halat Tutucu, son birkaç yılda, yukarı doğru hızlanma korumasını gerçekleştirmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, fren kayması sorununa da bir çözüm sağlayabilir.

İki tür Halat Tutucu vardır: elektromekanik ve saf mekanik. Her ikisi de, elektromekanik Halat Tutucunun elektrik anahtarını ve mekanik Halat Tutucunun kontrol tel halatını tetikleyen aşırı hız regülatörü tarafından başlatılır. Yalnızca elektromekanik Halat Tutucu, fren için ikincil korumayı gerçekleştirebilir; mekanik olan yapamaz – sadece yukarı doğru aşırı hız için koruma sağlar. Bir elektromekanik Halat Tutucu ile freni desteklemek için, izleme sistemi önce fren arızasını tespit eder. Fren çalışmadığında, kontrol sistemi paralel bir devre aracılığıyla aracı durdurmak için Halat Tutucuyu çalıştırır. Yükselen kabin aşırı hız koruma aracındaki anahtar kontrolü bir elektrik güvenlik cihazı (genellikle paralel elektrik ekipmanı olmayan bir seri elektrik güvenlik devresi) olmasına rağmen, Halat Tutucunun çalıştırma anahtarı elektrikli güvenlik cihazı değildir. Spesifik kontrol gerekliliklerini yerine getirmek için buna paralel bir devreye izin verilecektir.

Fren için Özel Koruma Kontrol Devresi

Halat Tutucu ikincil fren koruması, yalnızca araç kilit açma bölgesinden kapılar açıkken ayrıldığında kullanılır. Ancak, Halat Kavrayıcı frenleme genellikle çekiş halatını hareket ettirmek içindir. Bu sadece Halat Tutucuyu değil, aynı zamanda çekiş halatını da giyer. Bu nedenle, Halat Tutucu mümkün olduğunca az kullanılacaktır. Cihaz, aşağıdaki durumlarda frenlemeyi başlatmaz:

Frende kontrolsüz bir kayma varsa ancak kayma, kayma kazasının meydana gelemeyeceği güvenlik alanı dışında değilse

Kayma güvenlik alanının dışındayken asansör kapıları kapalıyken (Asansör kapısı kapalıyken kabin kayması kesme kazası riski taşımaz, bu nedenle Halat Tutucunun böyle bir durumda hareket etmesine gerek yoktur. Kayma devam ederse hızlanmaya neden olur ve kuyuya ulaşır. terminal, güvenlik tertibatı ve tampon koruma için kullanılabilir.)

Denetim modundayken, Halat Tutucu fren korumasına katılmaz, çünkü denetimin kapıyı kilit açma bölgesi dışında herhangi bir yerde açması gerekir (Bu bir çalışma durumudur, bir arıza durumu değildir.)

Şekil 2, bir fren ikincil koruma kontrol devresidir. En üst sıra kapı kilitleme kontrolüdür. “J”, kabin kapısı kilitleme rölesidir; “KM” açık kapı rölesidir; “CRIR”, kabin-tavan muayene rölesidir; “CIR”, araç muayene rölesidir; “ALR” ve “BLR” sırasıyla üst ve alt seviyelendirme röleleridir; “B1” ve “B2” fren devresi röleleridir; “T11” ve “T21”, sırasıyla bir kattaki bir katın aktif ve pasif kapılarının elektrik kontaklarıdır; “T1”, bir seri devredeki bir katın tüm aktif kapı kontakları tarafından kontrol edilen bir kat aktif kapı rölesidir; ve “T2”, bir seri devrede durakların tüm pasif kapı kontakları tarafından kontrol edilen bir kat pasif kapı rölesidir. “MS”, bir seri devredeki tüm kapı kilitleme kontakları tarafından kontrol edilen kapı kilitleme rölesidir. Programlanabilir kontrolörlerde ve bilgisayar kartlarında “T1”, “T2” ve “MS” gibi röleler yazılımda ayarlanabilir (yani, dilek kipi olabilir). Tüm kapılar kapandıktan sonra, “MS” bağlanır ve normalde açık kontağı (“MS2”) bağlanır, normalde kapalı kontağı (“MS1” ve “MS3”) bağlantısı kesilir veya aksi takdirde “MS” bağlantısı kesilir ve normalde açık kontağı bağlı, normalde kapalı kontağı bağlı.

Şekil 2'de “T” bir zaman rölesidir. Bir zamanlayıcı kullanmanın amacı, bazı gereksiz korumalardan kaçınmaktır. Kontrol sistemi kısa sürede otomatik olarak normal duruma dönebildiği veya başka yollarla korunabildiği sürece, Halat Tutucu frene katılmaz. Araç kilit açma bölgesinden kapı açıkken ayrıldığında zaman rölesi zamanlamayı başlatır. Bu iki durumdan birinde olabilir. İlk olarak, asansör, sürüş makinesi güç altındayken kilit açma bölgesini açık bir kapı ile terk edebilir. Bazı asansörlerin yeniden seviyelendirme işlevi vardır: asansör otomatik olarak seviyelendirme bölgesine giderken, Halat Tutucu frene katılmaz. İkinci durum, sürüş makinesi güç kaybettikten sonra asansör kilit açma bölgesini açık bir kapı ile terk ettiğinde meydana gelebilir. Bu durumda asansör kısa sürede tekrar seviye atlamazsa İp Kavrayıcı frenlemeye hazır hale gelir çünkü bu sefer fren kayma durumunda olabilir. Sebep ne olursa olsun, kabin kilit açma bölgesini terk ettiği (normalde kapalı kontak seviyeleme indüktörü “LI1” bağlıyken) ve asansör kapısı kapanmadığı sürece (normalde kapalı kontak “MS1” bağlı olduğunda), “T” zamanlamayı başlatır (“T” bağlı olduğunda). Kilit açma bölgesi, Şekil 2'deki ayırma panosunun uzunluğuna kabaca eşit bir kapı kanadı uzunluğuna karşılık gelir. Dolayısıyla, ayırma panosundan çıkan “LI”, kilit açma bölgesinden çıkan asansör olarak kabul edilecektir.

Bazı durumlarda, asansörün kilit açma bölgesinden kapı açık olarak ayrılması, fren arızasını değil, kapı kilidi veya fren devresinde kısa devre olduğunu gösterir. Bu sırada, bir algılama devresi olduğu ve kısa devreyi bulduğu sürece, kontrol sistemi hareketi durdurmak için zorla freni başlatabilir. Fren arızası riskinden kaçınmak için bu durum zamanlanmalıdır (yani, korumada fren başarısız olursa, kontrol sistemi hemen Halat Tutucuyu başlatır). Şekil 2'deki "MBF", kapı kilidi veya fren devresinin kısa devre yapıp yapmadığını test etmek için kullanılır. Asansör bir kata park edildikten ve kapısı açıldıktan sonra, kapı kilidi veya fren devresi (kısmen) kısa devre yaptığı sürece, “MBF” bağlanamaz ve elektrikli güvenlik zinciri rölesi (“SCR”) kırılmak. Kapı kilidi veya fren devresi kısa devre yapmamışsa, ancak kilit açma bölgesinin dışında bir asansör kapısı açılıyorsa (yani, normalde açık kontaklar “LI2” ve “MS2” aynı anda ayrılmışsa), SCR hemen kırılabilir. "SCS1" ila "SCSN", kontağın karşılık geldiği güvenlik bileşeninin arızalanmasından sonra orijinal yöntemde SCR'yi kıran genel elektrik güvenlik zinciri kontaklarıdır. SCR bozulduğunda, kontakları doğrudan ana motoru kontrol etmeli ve çalışmayı durdurmak için fren yapmalıdır.

Elektrik güvenlik zinciri kırıldıktan sonra kayma durdurulamazsa ve bu, üst ve alt seviyelendirme indüktörlerinin (sırasıyla “ALI” ve “BLI”) tümü ayırma panosundan ayrılana ve aynı zamanda asansör kapısına kadar daha da artarsa, açılmış veya kapı kilidi veya fren devresi kısa devre yapmışsa, kesme kazalarının meydana gelmesi muhtemeldir. Bu sırada kontrol sistemi, paralel devre yukarı aşırı hız koruma anahtarı (“UOP”) aracılığıyla Halat Tutucuyu çalıştırmaya hazır olmalıdır. Ayırma panosundaki herhangi bir "ALI" veya "BLI", panonun uzunluğuna eşittir. “ALI” ve “BLI” arasındaki uzunluk eklendiğinde, bu alan kilit açma bölgesinden çok daha büyüktür. Kabin bu alanı açık bir kapı ile aşarsa ve “T” gecikmesi geçtiğinde geri dönmezse, kontrol sistemi hemen Halat Tutucuyu çalıştırır. İkincil koruma devresi, yukarı doğru aşırı hız korumasının başlatma kontağı ile paraleldir; yani ikincil koruma devresi, cihazın orijinal yukarı doğru aşırı hız korumasını etkilemeyecektir. Halat Tutucu röle (“RGR”) devresindeki “JDJ2”, kabin-tavan muayene rölesi kontağıdır. Muayene durumunda, bu normalde kapalı kontak, Halat Tutucunun ikincil korumasını korumak için bağlantıyı keser.

Sonuç

Kapı açıkken fren kaymasının başarısızlığı, yalnızca meydana gelme olasılığında değil, aynı zamanda potansiyel zarar derecesinde de yukarı doğru aşırı hızın başarısızlığından tamamen farklıdır - her ikisi de yukarı hızlanma durumundan çok daha büyüktür. Bu nedenle, Halat Tutucu, orijinal yukarı doğru aşırı hız korumasından ayrı olarak ikincil fren korumasını yürütebilirse, ek değeri çok daha fazladır.

Tüm mekanik güvenlik cihazlarının ikincil korumaya ihtiyacı yoktur, ancak fren için ikincil korumaya ihtiyaç vardır. Diğer mekanik güvenlik cihazlarıyla karşılaştırıldığında, frenin üç özelliği vardır: 1) fren kullanım sıklığı yüksektir ve aşırı aşınma nedeniyle arıza olasılığı diğer mekanik güvenlik cihazlarına göre çok daha fazladır; 2) fren arızasına genellikle açık kapıdaki kayma eşlik eder ve arıza sonrası tehlikesi diğer mekanik güvenlik tertibatlarından çok daha fazladır; ve 3) fren arızası, tüm elektrikli güvenlik cihazlarının etkinliğini kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle, ikincil fren koruması için elektrikli bir Halat Tutucu kullanılması gereklidir. Aksi takdirde asansör güvenlik koruma sistemi tam olarak adlandırılamaz.

İlgili Etiketler
Sponsor
Sponsor

Asansör Dünyası | Kasım 2012 Kapak

kitapçık

Sponsor

Asansör Dünyası | Kasım 2012 Kapak

kitapçık

Sponsor